زیرنویس فارسی Harrow 2018

Poster

Harrow 2018

جنايي , درام , راز آلود , مهيج | 60 دقیقه | ABC شبکه | USA ساخت
امتیاز: 7.6/10 از تعداد رای 5,501 نفر IMDb Rate
"هارو" داستان دکتر دانیل هارو را بیان میکند که یک آسیب شناس پزشکی قانونی است و به قدرت بی توجهی کامل دارد...

Season arrow
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Harrow . Season 02 . All Episodes . SP download this subtitle saeed.pardis
283 
Farsi/Persian Harrow . Season 02 . All Episodes . SP download this subtitle saeed.pardis
56 
Farsi/Persian Harrow.S02E10.720p.HDTV.x265.SP download this subtitle saeed.pardis
217 
Farsi/Persian Harrow.S02E09.720p.HDTV.x265.SP download this subtitle saeed.pardis
43 
Farsi/Persian Harrow.S02E08.720p.HDTV.x265.SP download this subtitle saeed.pardis
213 
Farsi/Persian Harrow.S02E07.720p.HDTV.x265.SP download this subtitle saeed.pardis
208 
Farsi/Persian Harrow.S02E06.720p.HDTV.x265.SP download this subtitle saeed.pardis
47 
Farsi/Persian Harrow.S02E05.720p.HDTV.x265.SP download this subtitle saeed.pardis
222 
Farsi/Persian Harrow.S02E04.720p.HDTV.x265.SP download this subtitle saeed.pardis
43 
Farsi/Persian Harrow.S02E03.720p.HDTV.x265.SP download this subtitle saeed.pardis
212 
Farsi/Persian Harrow.S02E02.720p.HDTV.x265.SP download this subtitle saeed.pardis
41 
Farsi/Persian Harrow.S02E01.720p.HDTV.x265.SP download this subtitle saeed.pardis
55 

Season arrow
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Harrow . Season 01 . All Episodes . SP download this subtitle saeed.pardis
414 
Farsi/Persian Harrow.S01E10.720p.HDTV.x265.SP download this subtitle saeed.pardis
223 
Farsi/Persian Harrow.S01E09.720p.HDTV.x265.SP download this subtitle saeed.pardis
225 
Farsi/Persian Harrow.S01E08.720p.HDTV.x265.SP download this subtitle saeed.pardis
226 
Farsi/Persian Harrow.S01E07.720p.HDTV.x265.SP download this subtitle saeed.pardis
51 
Farsi/Persian Harrow.S01E06.720p.HDTV.x265.SP download this subtitle saeed.pardis
230 
Farsi/Persian Harrow.S01E05.720p.HDTV.x265.SP download this subtitle saeed.pardis
242 
Farsi/Persian Harrow.S01E04.720p.HDTV.x265.SP download this subtitle saeed.pardis
254 
Farsi/Persian Harrow.S01E03.720p.HDTV.x265.SP download this subtitle saeed.pardis
267 
Farsi/Persian Harrow.S01E02.720p.HDTV.x265.SP download this subtitle saeed.pardis
256 
Farsi/Persian Harrow.S01E01.720p.HDTV.x265.SP download this subtitle saeed.pardis
331