زیرنویس فارسی Harlots 2017

Poster

Harlots 2017

درام | 45 دقیقه | Hulu شبکه | UK ساخت
امتیاز: 7.7/10 از تعداد رای 7,194 نفر IMDb Rate
داستان سریال در مورد مالک یک خانه به نام "مارگارت ولز" می باشد که در تلاش است تا کار خود را در لندن قرن 18 گسترش دهد ...

Season 2
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Harlots.S02.Complete.All.Episode download this subtitle Ali_Mrzed
505 
Farsi/Persian Harlots.S02E08.720p.WEBrip download this subtitle Ali_Mrzed
262 
Farsi/Persian Harlots.S02E07.720p.WEBrip download this subtitle Ali_Mrzed
254 
Farsi/Persian Harlots.S02E06.720p.WEBrip download this subtitle Ali_Mrzed
364 
Farsi/Persian Harlots.S02E05.720p.WEBrip download this subtitle Ali_Mrzed
44 
Farsi/Persian Harlots.S02E04.720p.WEBrip download this subtitle Ali_Mrzed
295 
Farsi/Persian Harlots.S02E03.720p.WEBrip download this subtitle Ali_Mrzed
294 
Farsi/Persian Harlots.S02E02.720p.WEBrip download this subtitle Ali_Mrzed
288 
Farsi/Persian Harlots.S02E01.720p.WEBrip download this subtitle Ali_Mrzed
307 

Season 1
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود

Season frist
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Harlots.S01E02.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC.PSA.BLAXUP.ORG download this subtitle s.motaharo
170 
Farsi/Persian Harlots.S01E06.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC.PSA.BLAXUP.ORG download this subtitle s.motaharo
186 
Farsi/Persian Harlots.S01E07.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC.PSA.BLAXUP.ORG download this subtitle s.motaharo
46 
Farsi/Persian Harlots.S01E05.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC.PSA.BLAXUP.ORG download this subtitle s.motaharo
145 
Farsi/Persian Harlots.S01E05.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC.PSA.BLAXUP.ORG download this subtitle s.motaharo
177 
Farsi/Persian Harlots.S01E04.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC.PSA.BLAXUP.ORG download this subtitle s.motaharo
194 
Farsi/Persian Harlots.S01E03.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC.PSA.BLAXUP.ORG download this subtitle s.motaharo
193 
Farsi/Persian Harlots.S01E01.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC.PSA.BLAXUP.ORG download this subtitle s.motaharo
243 
Farsi/Persian Harlots.S01E02.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC.PSA.BLAXUP.ORG download this subtitle s.motaharo
178 
Farsi/Persian Harlots.S01E08.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC.PSA.BLAXUP.ORG download this subtitle s.motaharo
37 
Farsi/Persian Harlots.S01.Complete.All.Episode download this subtitle Ali_Mrzed
707 
Farsi/Persian Harlots.S01.Complete.All.Episode download this subtitle Ali_Mrzed
492 
Farsi/Persian Harlots.S01E08.All.WEBRip download this subtitle Ali_Mrzed
248 
Farsi/Persian Harlots.S01E08.All.WEBRip download this subtitle Ali_Mrzed
204 
Farsi/Persian Harlots.S01E07.All.WEBRip download this subtitle Ali_Mrzed
244 
Farsi/Persian Harlots.S01E07.All.WEBRip download this subtitle Ali_Mrzed
175 
Farsi/Persian Harlots.S01E06.All.WEBRip download this subtitle Ali_Mrzed
225 
Farsi/Persian Harlots.S01E06.All.WEBRip download this subtitle Ali_Mrzed
183 
Farsi/Persian Harlots.S01E05.All.WEBRip download this subtitle Ali_Mrzed
221 
Farsi/Persian Harlots.S01E05.All.WEBRip download this subtitle Ali_Mrzed
163 
Farsi/Persian Harlots.S01E04.All.WEBRip download this subtitle Ali_Mrzed
240 
Farsi/Persian Harlots.S01E04.All.WEBRip download this subtitle Ali_Mrzed
173 
Farsi/Persian Harlots.S01E03.All.WEBRip download this subtitle Ali_Mrzed
256 
Farsi/Persian Harlots.S01E03.All.WEBRip download this subtitle Ali_Mrzed
180 
Farsi/Persian Harlots.S01E02.All.WEBRip download this subtitle Ali_Mrzed
285 
Farsi/Persian Harlots.S01E02.All.WEBRip download this subtitle Ali_Mrzed
199 
Farsi/Persian Harlots.S01E01.All.WEBRip download this subtitle Ali_Mrzed
347 
Farsi/Persian Harlots.S01E01.All.WEBRip download this subtitle Ali_Mrzed
272