زیرنویس فارسی Parks and Recreation 2009

Poster

Parks and Recreation 2009

کمدي | 22 دقیقه | NBC شبکه | USA ساخت
امتیاز: 8.6/10 از تعداد رای 230,818 نفر IMDb Rate
در شهری ساختگی به نام "پاونی" و در مورد یک عده از کارمندای دولته که سعی دارن با انجام یک سری کارای عجیب غریب و بیهوده و همچنین تلاش برای ساختن یک پارک، شهرشون رو به جای بهتری تبدیل کنن ولی با مشکلات زیادی روبرو میشن و....

Season 7
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E12E13 .2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle sinanamarvari
332 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E08.2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle sinanamarvari
326 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E06.2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle sinanamarvari
329 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E12E13 .2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle sinanamarvari
25 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E04.2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle sinanamarvari
331 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E06.2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle sinanamarvari
34 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E11.2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle sinanamarvari
40 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E07.2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle sinanamarvari
329 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E05.2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle sinanamarvari
371 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E08.2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle sinanamarvari
26 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E10.2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle sinanamarvari
39 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E09.2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle sinanamarvari
335 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E07.2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle sinanamarvari
37 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E06.2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle sinanamarvari
25 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E05.2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle sinanamarvari
35 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E04.2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle sinanamarvari
24 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E03.2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle sinanamarvari
346 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E08.2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle sinanamarvari
27 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E07.2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle sinanamarvari
33 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E06.2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle sinanamarvari
34 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E05.2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle sinanamarvari
28 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E05.2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle sinanamarvari
30 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E04.2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle sinanamarvari
30 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E03.2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle sinanamarvari
25 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E02.Ron.&.Jammy.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle S_R_T
39 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S07E01.2017.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle S_R_T
36 

Season 6
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.Season.06.Complete download this subtitle S_R_T
363 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S06E21-E22.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle S_R_T
19 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S06E20.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle S_R_T
86 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S06E19.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle S_R_T
19 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S06E18.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle S_R_T
18 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S06E17.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle S_R_T
83 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S06E16.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle S_R_T
82 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S06E15.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle S_R_T
81 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S06E14.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle S_R_T
80 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S06E13.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle S_R_T
20 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S06E12.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle S_R_T
19 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S06E11.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle S_R_T
18 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S06E10.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle S_R_T
19 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S06E09.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle S_R_T
18 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S06E08.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle S_R_T
79 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S06E07.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle S_R_T
82 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S06E06.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle S_R_T
86 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S06E05.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle S_R_T
83 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S06E04.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle S_R_T
98 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S06E03.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle S_R_T
17 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S06E01-E02.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle S_R_T
104 

Season 5
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E21.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle sinanamarvari
108 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E22.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle AmirH_Na
17 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E21.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle sinanamarvari
19 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.Season.05.Complete download this subtitle S_R_T
370 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E22.Are.You.Better.Off?.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle S_R_T
18 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E21.Swing.Vote.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle S_R_T
17 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E20.Jerry's.Retirement.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle S_R_T
106 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E19.Article.Two.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle S_R_T
17 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E18.Animal.Control.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle S_R_T
104 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E17.Partridge.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle S_R_T
108 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E16.Bailout.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle S_R_T
110 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E15.Correspondents'.Lunch.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle S_R_T
18 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E14.Leslie.and.Ben.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle S_R_T
96 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E13.Emergency.Response.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle S_R_T
85 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E12.Ann's.Decision.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle S_R_T
18 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E11.Women.in.Garbage.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle S_R_T
20 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E10.Two.Parties.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle S_R_T
81 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E09.Ron.and.Diane.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle S_R_T
18 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E08.Pawnee.Commons.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle S_R_T
90 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E07.Leslie.vs.April.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle S_R_T
20 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E06.Ben's.Parents.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle S_R_T
18 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E05.Halloween.Surprise.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle S_R_T
17 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E04.Sex.Education.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle S_R_T
18 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E03.How.a.Bill.Becomes.a.Law.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle S_R_T
86 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E02.Soda.Tax.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle S_R_T
20 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E01.Ms.Knope.Goes.to.Washington.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle S_R_T
18 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E20.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle AmirH_Na
19 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E18.Animal.Control download this subtitle Mr_Joker
18 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E19.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle AmirH_Na
18 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E18.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle AmirH_Na
18 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E17.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle AmirH_Na
17 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E17.Partridge.720p.x264 download this subtitle Mr_Joker
21 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E16.Bailout.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle mml.moh
22 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E15.HDTV download this subtitle Hasti.rzi
20 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E14.HDTV.XviD download this subtitle mml.moh
23 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E13.Emergency.Response.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle mml.moh
20 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E12.HDTV.XviD-LOL download this subtitle faahime
22 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E11.HDTV.XviD download this subtitle Hasti.rzi
22 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E10.HDTV.XviD-LOL download this subtitle Zaaraa
20 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E09.HDTV.XviD-LOL download this subtitle Hasti.rzi
23 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E08.HDTV.XviD-LOL download this subtitle Hasti.rzi
148 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E07.HDTV.XviD download this subtitle mml.moh
22 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E06.Bens.Parents.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle mml.moh
155 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E05.Halloween .1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle faahime
161 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E04.HDTV.XviD download this subtitle Hasti.rzi
23 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S05E03.HDTV.XviD download this subtitle Hasti.rzi
24 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.05x02.Soda Tax.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle faahime
23 
Farsi/Persian Parks and Recreation - 05x01 - Ms. Knope Goes To Washington download this subtitle mml.moh
22 

Season 4
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E22.Win, Lose, or Draw.1080p.WEB.DL.x265.HET download this subtitle S_R_T
29 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E21.Bus Tour.1080p.WEB.DL.x265.HET download this subtitle S_R_T
297 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E20.The Debate.1080p.WEB.DL.x265.HET download this subtitle S_R_T
20 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E19.Live Ammo.1080p.WEB.DL.x265.HET download this subtitle S_R_T
22 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E18.Lucky.1080p.WEB.DL.x265.HET download this subtitle S_R_T
21 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E17.Campaign Shake-Up.1080p.WEB.DL.x265.HET download this subtitle S_R_T
209 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E16.Sweet Sixteen.1080p.WEB.DL.x265.HET download this subtitle S_R_T
23 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E15.Dave Returns.1080p.WEB.DL.x265.HET download this subtitle S_R_T
212 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E14.Operation Ann.1080p.WEB.DL.x265.HET download this subtitle S_R_T
23 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E13.Bowling for Votes.1080p.WEB.DL.x265.HET download this subtitle S_R_T
21 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E12.Campaign Ad.1080p.WEB.DL.x265.HET download this subtitle S_R_T
206 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E11.The Comeback Kid.1080p.WEB.DL.x265.HET download this subtitle S_R_T
21 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E10.Citizen Knope.1080p.WEB.DL.x265.HET download this subtitle S_R_T
22 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E09.The Trial of Leslie Knope.1080p.WEB.DL.x265.HET download this subtitle S_R_T
22 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E08.Smallest Park.1080p.WEB.DL.x265.HET download this subtitle S_R_T
21 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E07.The Treaty.1080p.WEB.DL.x265.HET download this subtitle S_R_T
24 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E06.End of the World.1080p.WEB.DL.x265.HET download this subtitle S_R_T
22 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E05.Meet 'n' Greet.1080p.WEB.DL.x265.HET download this subtitle S_R_T
190 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E04.Pawnee Rangers.1080p.WEB.DL.x265.HET download this subtitle S_R_T
21 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E22.HDTV.XviD-LOL download this subtitle mml.moh
27 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E21.DIMENSION.HDTV.XviD-LOL download this subtitle Zaaraa
26 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E20.HDTV.x264-LOL download this subtitle Zaaraa
25 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E19.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle Zaaraa
27 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E18.HDTV.XviD-LOL download this subtitle Hasti.rzi
237 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E17.Campaign.Shake-Up.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle mml.moh
242 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E16.HDTV.XviD-LOL download this subtitle mml.moh
26 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E15.HDTV.XviD-LOL download this subtitle Hasti.rzi
242 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E14.Operation.Ann.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle Zaaraa
22 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E14.Operation Ann.HDTV.XviD-LOL download this subtitle Zaaraa
244 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E13.Bowling.For.Votes.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle mml.moh
25 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E12.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle Zaaraa
27 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E11.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264 download this subtitle Zaaraa
25 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E10..AMZN.WEBRip download this subtitle Zaaraa
197 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E10.HDTV.XviD-LOL download this subtitle Zaaraa
24 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E09.WEBDL download this subtitle Hasti.rzi
20 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E09.HDTV.XviD-LOL(1) download this subtitle Hasti.rzi
24 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E08.HDTV.XviD-LOL download this subtitle mml.moh
259 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E07.HDTV.XviD-LOL download this subtitle mml.moh
29 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E06.End.Of.The.World.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle Hasti.rzi
24 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E06.End.Of.The.World.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle Hasti.rzi
25 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E05.WEB download this subtitle Hasti.rzi
210 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E05.HDTV download this subtitle Hasti.rzi
27 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E04.Pawnee.Rangers.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb download this subtitle mml.moh
19 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E04.HDTV.XviD-LOL download this subtitle mml.moh
28 
Farsi/Persian Parks And Recreation.S04E01.DVDRIP download this subtitle Hamed.Batlaghi
361 
Farsi/Persian Parks.And.Recreation.S04E03.HDTV-LOL and WEB-DL download this subtitle Hamed.Batlaghi
41 
Farsi/Persian Parks.And.Recreation.S04E02.HDTV-LOL and WEB-DL download this subtitle Hamed.Batlaghi
541 
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S04E01.HDTV download this subtitle Amin Vertigo
34 

Season 3
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Parks and Recreation Season 3 All Episodes.By Batlaghi download this subtitle Hamed.Batlaghi
76 
Farsi/Persian Parks and Recreation 315 By Batalghi The Bubble download this subtitle Hamed.Batlaghi
173 
Farsi/Persian Parks and Recreation 314 By Batalghi Road Trip download this subtitle Hamed.Batlaghi
32 
Farsi/Persian Parks and Recreation 313 By Batalghi The Fight download this subtitle Hamed.Batlaghi
213 
Farsi/Persian Parks and Recreation 312 By Batalghi Eagleton TvWorld.info download this subtitle Hamed.Batlaghi
180 
Farsi/Persian Parks and Recreation 311 By Batalghi Jerry's Painting TvWorld.info download this subtitle Hamed.Batlaghi
29 
Farsi/Persian Parks and Recreation 3x10 By Batalghi Soulmates TvWorld.info download this subtitle Hamed.Batlaghi
27 
Farsi/Persian Parks and Recreation 309 By Batalghi Andy and April's Fancy Party TvWorld.info download this subtitle Hamed.Batlaghi
244 
Farsi/Persian Parks and Recreation S03 E08 By Batalghi Camping TvWorld.info download this subtitle Hamed.Batlaghi
31 
Farsi/Persian Parks and Recreation 307 By Bill The Butcher Harvest Festival download this subtitle Hamed.Batlaghi
29 
Farsi/Persian Parks and Recreation 306 By Batalghi Indianapolis LOL download this subtitle Hamed.Batlaghi
184 
Farsi/Persian Parks and Recreation - 03x05 - Media Blitz. by bill the btucher - tvworld.info download this subtitle Hamed.Batlaghi
32 
Farsi/Persian Parks and Recreation 304 Ron & Tammy (Pt 2) By Batlaghi MKVGOD download this subtitle Hamed.Batlaghi
26 
Farsi/Persian Parks and Recreation 303 By Bill The Butcher - Time Capsule download this subtitle Hamed.Batlaghi
26 
Farsi/Persian Parks and Recreation 302 By Batalghi Flu Season download this subtitle Hamed.Batlaghi
178 
Farsi/Persian Parks and Recreation 301 By Batlaghi download this subtitle Hamed.Batlaghi
184 
Farsi/Persian Parks_and_Recreation_s03e04 download this subtitle mirzabenevis
193 
Farsi/Persian Parks_and_Recreation_s03e03 download this subtitle mirzabenevis
209 
Farsi/Persian Parks_and_Recreation_s03e02 download this subtitle mirzabenevis
28 
Farsi/Persian Parks_and_Recreation_s03e01 download this subtitle mirzabenevis
30 

Season 2
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E24 By batlaghi&boss download this subtitle Vahidasadi
140 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E23 The Master Plan By batla&boss (tvworld.info) Edited download this subtitle WhiteAvenger
336 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E22 Telethon By batla&boss (tvworld.info) Edited download this subtitle WhiteAvenger
25 
Farsi/Persian Parks and Recreation Complete Series By batlaghi download this subtitle Hamed.Batlaghi
1007 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E24 By batlaghi&boss download this subtitle Hamed.Batlaghi
28 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E23 The Master Plan By batla&boss (tvworld.info) download this subtitle Hamed.Batlaghi
29 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E22 Telethon By batla&boss (tvworld.info) download this subtitle Hamed.Batlaghi
231 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E21 94 Meetings By batla&boss (tvworld.info) download this subtitle Hamed.Batlaghi
224 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E20 Summer Catalog By batla&boss (tvworld.info) download this subtitle Hamed.Batlaghi
28 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E19 Park Safety By batla&boss (tvworld.info) download this subtitle Hamed.Batlaghi
228 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E18 By Batlaghi & BOSS download this subtitle Hamed.Batlaghi
29 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E17 Woman of the Year By batla&boss (tvworld.info) download this subtitle Hamed.Batlaghi
28 
Farsi/Persian Parks and Recreation - Second Season download this subtitle Hamed.Batlaghi
44 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E16 Galentine's Day By batla&boss (tvworld.info) download this subtitle Hamed.Batlaghi
29 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E15 Sweetums By batla&boss (tvworld.info) download this subtitle Hamed.Batlaghi
216 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E14 Leslie's House By batla&boss (tvworld.info) download this subtitle Hamed.Batlaghi
33 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E13 The Set Up By batla&boss (tvworld.info) download this subtitle Hamed.Batlaghi
263 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E12 Christmas Scandal By batla&boss (tvworld.info) download this subtitle Hamed.Batlaghi
32 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E11 Tom's Divorce By batla&boss (tvworld.info) download this subtitle Hamed.Batlaghi
224 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E10 Hunting Trip By batla&boss (tvworld.info) download this subtitle Hamed.Batlaghi
222 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E09 The Camel By batla&boss (tvworld.info) download this subtitle Hamed.Batlaghi
31 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E08 Ron and Tammy By batla&boss (tvworld.info) download this subtitle Hamed.Batlaghi
242 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E07 Greg Pikitis By batla&boss (tvworld.info) download this subtitle Hamed.Batlaghi
33 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E06 Kaboom By batla&boss (tvworld.info) download this subtitle Hamed.Batlaghi
30 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E05 SisterCity By batla&boss (tvworld.info) download this subtitle Hamed.Batlaghi
224 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E04 Practice Date By batla&boss (tvworld.info) download this subtitle Hamed.Batlaghi
30 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E03 Beauty Pageant By batlaghi&boss (tvworld.info) download this subtitle Hamed.Batlaghi
245 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E02 The Stakeout By batlaghi&boss (tvworld.info) download this subtitle Hamed.Batlaghi
29 
Farsi/Persian Parks and Recreation S02E01 Pawnee Zoo By batlaghi&boss (tvworld.info) download this subtitle Hamed.Batlaghi
27 

Season 1
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Parks.and.Recreation.S01.1080p.BluRay.Extended.x264-BORDURE download this subtitle AliNet
88 
Farsi/Persian Parks and Recreation S01 Complete Series by Batlaghi download this subtitle Hamed.Batlaghi
109 
Farsi/Persian Parks and Recreation S01E06 By batlaghi & vertigo download this subtitle Hamed.Batlaghi
471 
Farsi/Persian Parks and Recreation S01E05 By batlaghi & vertigo (02.tvworld.ir) download this subtitle Hamed.Batlaghi
29 
Farsi/Persian Parks and Recreation S01E04 By batlaghi & vertigo download this subtitle Hamed.Batlaghi
27 
Farsi/Persian Parks and Recreation S01E03 By batlaghi & vertigo download this subtitle Hamed.Batlaghi
29 
Farsi/Persian Parks and Recreation S01E02 By batlaghi & vertigo download this subtitle Hamed.Batlaghi
33 
Farsi/Persian Parks and Recreation S01E01 By batla & vertigo download this subtitle Hamed.Batlaghi
683